Trang chủ
Download
- Mẫu hợp đồng vận chuyển
- Báo giá cước vận tải
- Báo giá gửi qua mail
Thông tin hữu ích
Dự báo thời tiết

Thông tin giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
Liên kết web
   
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 143.811
 
Trang chủ » Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng chung

Đọc kỹ các thời hạn và điều khoản sử dụng kỹ trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các thời hạn và điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản.Công ty cổ phần tiếp vận An Nguyên là công ty duy nhất và toàn quyền xem xét vàcó thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này. Do đó, khi truy cập vào trang web này, bạn nên kiểm tra các thời hạn và điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Website này được liên kết với các trang web khác, các site mà được An Nguyên điều hành hoặc là hội viên (“AN NGUYEN Site”). Đối với các giới hạn và điều khoản, Khi truy cập vào các trang web của An Nguyên phải tuân theo các giới hạn và điều khoản như đối với trang web của An nguyên. Trong trường hợp có bất kỳ giới hạn, điều khoản hoặc thông báo nào chứa trong Các giới hạn và điều khoản đã quy định đối lập với các giới hạn và điều khoản của trang web An Nguyên, thì các giới hạn và điều khoản đó sẽ phải tuân theo các giới hạn và điều khoản của trang web An Nguyên ấy.

Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới,và điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế,sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu,phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của An Nguyên. Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website  thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng cuối

Thương hiệu  “An Nguyên ” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu An Nguyên được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của công ty cổ phần tiếp vận An Nguyên, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

Không có tài nguyên nào ở trên trang web “An Nguyên” được hiểu là cho, tặng, công khai, ngăn cấm hay các hành vi khác , bất kỳ việc đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên trang web này phải được sự cho phép của An Nguyên hoặc trong trường hợp có bên sở hữu thứ ba của thương hiệu có liên quan

Các hành vi bị cấm

 1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
 2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
 3. Gây rối loạn trật tự công cộng
 4. .Các hành vi tội ác
 5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó
 6. Sử dụng Trang web này vì mục đích thương mại
 7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
 8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
 9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
 10. Các hành vi mà An Nguyên và các công ty thành viên thấy là không đúng

Đề xuất và cung cấp

An Nguyên và các công ty thành viên hoặc đối tác có chính sách không chấp nhận từ bên thứ ba, bất kỳ đề xuất về cung cấp  sản phẩmvà dịch vụ, không giới hạn, bao gồm tất cả, các ý tưởng cải tiến và dịch vụ mới, các công nghệ, các thiết kế, xử lý, phần mềm, khuyến mại, quảng cáo và các kế hoạch maketting để phòng tránh bất kỳ sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa dự kiến và cung cấp thực tế từ bên thứ ba và của An Nguyên. Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác

Trừ những yêu cầu đã đề cập trước, nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây

 1. An Nguyên không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật
 2. An Nguyên không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
 3. Nếu An Nguyên thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, An Nguyên sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của An Nguyên hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho cho An Nguyên. An Nguyên sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ chối bảo đảm

Bạn sử dụng trang web này phải tự chịu rủi ro nếu xảy ra.Trang web này (Bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cậpqua trang web) được cung cấp “như là” toàn quyền truy cập quy định bởi điều luật. An Nguyên không đại diện hoặc bảo hành cho bất kỳ thứ gì (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích đặt biệt nào đấy hoặc không vi phạm bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên trang web này, (2) Máy chủ của trang web này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiềm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào trang web qua trình duyệt, download hoặc sử dụng các tiện ích khác trên trang web

An Nguyên và các công ty thành viên, đối tác không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. An Nguyên có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. An Nguyên hoặc các công ty thành viên, đối tác không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Tính sẵn có của các sản phầm và dịch vụ

Các dịch vụ trên trang web này có thể không sẵn có để đặt hàng ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các dịch vụ trên trang web này không ngụ ý hoặc sẽ bảo đảm những dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra văn phòng đại điện được An Nguyên ủy quyền tại địa phương bạn để biết sự sẵn có của các dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác(“Các trang liên kết”). Liên kết của bạn đến các trang khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của An Nguyên và An Nguyên không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này, bao gồm không giới hạn bất kỳ liên kết nào chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi, hoặc cập nhật đến một trang liên kết. An Nguyên đang cung cấp những liên kết này đến bạn như một cách di chuyển thuận tiện, và bao gồm bất kỳ liên kết nào không được An Nguyên chứng thực trên trang web này, và bất kỳ sự liên kết với các nhà điều hành khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn và điều khoản, các điều khoản bí mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết này. An Nguyên không chấp nhận bảo đảm, các hiển thị hoặc ngụ ý, liên quan đến sự chính xác, thời hạn, tính pháp lý hoặc các tài nguyên khác hoặc các thông tin chứa đựng trên các trang web này

Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên trang web của An Nguyên

An Nguyên cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng của các dịch vụ và các tài liệu cung cấp các thông số kỹ thuật kịp thời trên trang web An Nguyên. Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hoặc cho mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên trang An Nguyên có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào An Nguyên chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang web của An Nguyên. Khi An Nguyên cung cấp các dịch vụ có khác so với các thông số kĩ thuật, điều này có thể là do các tài liệu riêng biệt cho từng sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt đôi chút. Bạn có thể yêu cầu xác định về phiên bản tài liệu mà bạn đang sử dụng có đúng hay không bất cứ lúc nào.

An Nguyên không miêu tả về sự tương thích của các thông tin chứa đựng trong các tài liệu được công bố trên trang An Nguyên vì bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu này được cung cấp “như là” không có sự bảo đảm, An Nguyên từ chối bất kỳ sự bảo đảm và các điều kiện nào liên quan đến tài liệu, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng có thể bán được, sự rõ ràng, có hàm ý hoặc có tuân theo quy định của luật pháphay không, sự phù hợp với một mục đích đặc biệt nào đấy, tiêu đề có hoặc khôngvi phạm vào các điều khoản. Trong các trường hợp này, An Nguyên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc có kết quả hoặc bất kỳ các thiệt hại nào gây ra bởi những hư hại trong quá trình sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, ở trong các điều khoản của hợp đồng, sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, gây ra do có hoặc không liên quan đến việc sử dụng thông tin có trong tài liệu này

Khi cung cấp các thông tin trên trang web của An Nguyên, một số nội dung trên trang web này sẽ sẵn có để bạn tải về (“download”). An Nguyên sẽ hỗ trợ bạn không loại trừ, giới hạn, không trao đổi, hoàn toàn có quyền tải về trong mục Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục dích phi thương mại. Bạn không cần có quyền truy cập, phân phối,chỉnh sửa, thay đổi, tạo ra các công việc dẫn xuất, giải mã, tải dữ liệu mà không cần quan tâm đến sự đồng ý của An Nguyên .

An Nguyên không miêu tả về sự thích hợp của các nội dung có thể tải về cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài mục đích mà An Nguyên đã đề cập. Tất cả  các nội dung có thể tải về được cung cấp “như là ” không cần có sự đảm bảo của An Nguyên.An Nguyên từ chối tất cả các bảo đảm và các điều kiện về khả năng năng có thể bán được, sự rõ ràng, có hàm ý hoặc có tuân theo quy định của luật pháp hay không, sự phù hợp với một mục đích đặcbiệt nào đấy, tiêu đề có hoặc không vi phạm vào các điều khoản. Trong trường hợp này, An Nguyên sẽ không chịutrách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc gây ra hậu quả hoặcbất kỳ các thiệt hại nào gây ra bởi những hư hại trong quá trình sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, ở trong các điều khoản của hợp đồng, sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, gây ra do có hoặc không liên quan đến việc sử dụng nội dung có thể tải về.

Tài nguyên truyền dẫn

An Nguyên không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được An Nguyên nhận. Nếu bạn gửi hoặc An Nguyên gửi. An Nguyên không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mail trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet, vì như bạn đã biết , không có dữ liệu nào được truyền trên internet mà an toàn tuyệt đối cả.

Chi tiết người dùng

Nếu An Nguyên cung cấp cho bạn thông tin người dùng chi tiết để giúp bạn dễ dàng truy cập vào trang web, hoặc một phần đặc biệt trên trang này, bạn không nên tiết lộ những chi tiêt người dùng của bạn với những người khác. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết người dùng của bạn không được để lộ cho người khác . Bạn có trách nhiệm với các hành vi xảy ra do việc sử dụng các chi tiết người dùng, bao gồm tất cả các thông tin,giới hạn, tất cả các hành vi cho phép hoặc trái phép, theo đúng luật hoặc phạm luật, Điều này sẽ giúp bạn tối ưu các chi tiết người dùng của bạn. An Nguyên có quyền thực hiện các hướng dẫn theo như các chi tiết của người dùng. An Nguyên không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết  người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn nên nhớ không nên viết ra  các chi tiết người dùng của bản thân mình.

 

Tìm kiếm
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
    
                 Tư vấn :       
  04.6261.3068 - 04.36.500.196
  Anh Hùng: hung.ntlogistics
   0982.378.838/ 0906.019.268
  Chị Minh: dieuhanh.annguyen
   0975.785.338 
  
 
Giá xăng dầu
Sản phẩm Đơn giá

Xăng RON 95
 25.400
 Xăng RON 92 24.900
 Diesel 0,05S 22.680
 Diesel 0,25S 22.630
 Dầu hỏa 22.480


 
 
Khách hàng
 
Trang chủ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN AN NGUYÊN
trụ sở chính: số 8A ngõ 169, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
văn phòng đại diện: 508 Hà Huy Tập, Yên Viên, Hà Nội
ĐT: 046.2613068; 043.6500196    Fax: 043.6500196
   
Email: Sales@annguyenlogistics.com.vn


thiet ke website cho doanh nghiep,thiết kế website doanh nghiệp